Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży
Opis

Komu z nas nie przyszła do głowy myśl, że za dużo pracuje albo za dużo wydaje pieniędzy, za dużo czasu spędza przed komputerem albo za dużo je? Jak często zdarza się, że w ważnych, poruszających, zabawnych lub pięknych momentach zamiast być tu i teraz, sięgamy po telefon, by zrelacjonować zdarzenie w mediach społecznościowych? Czy nasze dzieci wolą spędzać czas aktywnie, wśród rówieśników, czy do dobrej zabawy wystarcza im smartfon lub konsola? Jak rozpoznać, czy te zachowania mieszczą się jeszcze w granicach zdrowia, czy świadczą już o utracie kontroli?

Żyjemy coraz szybciej, pracujemy coraz więcej. Coraz mniej natomiast mamy czasu na spotkania z bliskimi, realizację zainteresowań, wspólny dobry czas. Takie warunki kulturowo-społeczne sprzyjają kształtowaniu się i utrwalaniu pewnych sposobów funkcjonowania, które aktualnie nazywa się uzależnieniami behawioralnymi (pracoholizm, patologiczne uprawianie hazardu, uzależnienie od aktywności fizycznej, problemowe używanie komputera, internetu itp.). Problemy te dotyczą także dzieci i młodzieży.

 

Cele szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zyskali możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności rozpoznawania uzależnień behawioralnych w okresie dzieciństwa i adolescencji. Prelegentka przedstawiła także możliwości oddziaływania profilaktycznego i terapeutycznego wobec dzieci i młodzieży zmagających się z problemowym używaniem technologii, internetu, uzależnieniem od hazardu.

Cele szczegółowe:

  1. Przybliżenie uczestnikom specyfiki uzależnień behawioralnych i mechanizmów ich powstawania.
  2. Przekazanie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania sygnałów ostrzegawczychdiagnozowania uzależnień behawioralnych oraz różnicowania zachowań mieszczących się w granicach zdrowia od zachowań problemowych.
  3. Przedstawienie przebiegu oraz konsekwencji nadmiernego używania technologii, internetu, problemowego korzystania z hazardu.
  4. Zaprezentowanie możliwych oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży zmagających się z problemem uzależnienia.
  5. Przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat wczesnych sygnałów uzależnień behawioralnych oraz prawidłowego sposobu reagowania na nie w szkole i w domu.
090893E9-6BFB-4FE6-8A34-F527553D3EF429.03.2022
E41A7F00-9919-40A1-82C7-58888830DEB618:00
59B2617A-79CB-4989-BBB0-F70B64CF4B13Online
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F7918411709
background
Ekspert
name
Iwona Grzegorzewska
Prof. UZ dr hab

Psycholog,  specjalność: psychologia kliniczna, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju, z-ca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z uzależnieniami, psychopatologią rozwojową i psychologią kliniczną dzieci i młodzieży. Jest autorką i współautorką wielu publikacji w tym obszarze, m.in. Odporność psychiczna dzieci alkoholików, Dzieci alkoholików w perspektywie klinicznej i rozwojowej czy Uzależnienia behawioralne. Jest też współredaktorką pierwszego w Polsce podręcznika Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (PWN, 2020). Oprócz pracy naukowej pracuje także jako psycholog – praktyk udzielając pomocy psychologicznej dzieciom, nastolatkom i ich rodzicom oraz jako biegły sądowy w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich.

Zobacz profil
Program
00:00 - 00:00
Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień substancjalnych?

00:25 - 00:50
Internet, hazard, gry i inne. Jakie są rodzaje zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od czynności? Jakie zaburzenia mogą z nimi współwystępować?

00:50 - 01:15
Jak powstaje uzależnienie? Przyczyny, czynniki ryzyka i czynniki ochronne rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze.

01:15 - 01:40
Jak rozwija się uzależnienie? Etapy rozwoju uzależnień behawioralnych

00:00 - 02:05
Kontynuowanie zachowania mimo negatywnych skutków… Konsekwencje problemowego używania komputera, internetu

02:05 - 02:30
Obraz kliniczny poszczególnych uzależnień behawioralnych

02:30 - 02:55
Jak postępować? Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z hazardem, używaniem komputera, Internetu

02:55 - 03:15
Pomoc w szkole i w domu – strategie prowadzące do zmiany

background
Uczestnicy

Szkolenie prowadzone było w formule online i zostało przeznaczone dla psychologów, psychoterapeutów i pedagogów. Spotkanie mogło zainteresować również lekarzy medycyny rodzinnej i POZ oraz lekarzy pediatrów.

background