Debata Mistrzów Psychologii
O psychologii i psychologach. Od dobrej teorii do dobrej praktyki
Dariusz Bugalski
Prowadzący:
Dariusz Bugalski
Opis

Praca w zawodzie psychologa to zajęcie trudne i wymagające szczególnych kompetencji i kształcenia. Mistrzowie Psychologii: prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński, prof. dr hab. Dariusz Doliński i prof. dr hab. Piotr K. Oleś spotkali się, by rozmawiać o realiach tej profesji; wyzwaniach stojących przed każdym, kto zdecyduje rozwijać się w tej dziedzinie, a także o sytuacji osób korzystających z poradnictwa.

Edukacja i praca psychologów. To najważniejsze zagadnienia, które zostały poruszone podczas spotkania. Goście debatowali nad wyzwaniami, z którymi mierzą się osoby korzystające z pomocy psychologicznej, a także starali się odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie kompetencje psycholog może zdobyć na studiach, a jakich nie sposób wynieść z uczelni?
  • Dyplom dyplomowi nierówny? Dlaczego to takie ważne, czy kończymy studia jedno- czy dwustopniowe?
  • Stare, sprawdzone metody czy podążanie za postępem w dziedzinie? Czy psychologowi wolno nie śledzić badań?
  • Czy psychologowie umieją popularyzować wiedzę? Czy zawsze powinni to robić?

W ostatniej części spotkania uczestnicy debaty odpowiedzieli także na pytania internautów zadawane w trakcie transmisji.

Nagranie jest zapisem debaty, która miała miejsce w listopadzie 2021 r. Inspiracją do tego spotkania była premiera książki: „O psychologii i psychologach. Między uniwersytetem a praktyką społeczną”. Spotkanie poprowadził Dariusz Bugalski.

 

Poziom zaawansowania: 1/5

685173B8-A758-4D47-911D-05A270F79184
Bezpłatne
background
Eksperci
name
Jerzy Marian Brzeziński
Prof.

Jerzy Marian Brzeziński (ur. 1947 w Pelplinie), czł. rzecz. PAN, prof. zwycz. na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu (b. dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM i b. dyrektor Instytutu Psychologii UAM). Był też zatrudniony  w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Warszawa, Wrocław). Był członkiem Prezydium PAN i przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału I PAN, a także członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz Komitetu Etyki w Nauce PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wypromował 12 doktorów.

Jest autorem i redaktorem naukowym wielu prac z zakresu metodologii (w tym: Metodologia badań psychologicznych. Nowe wydanie, 2019, WN PWN – ponad 1100 cytowań wg bazy Google Scholar, Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, 2008, WN Scholar, Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych, 1984, WN PWN – wspólnie z R. Stachowskim, Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. Polska adaptacja, standaryzacja, normalizacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej, 1998, WN PWN – red. nauk. wspólnie z E. Hornowską) psychometrii, diagnostyki psychologicznej, zastosowań metod statystycznych w badaniach społecznych, naukoznawstwa, idei uniwersytetu oraz etyki zawodu psychologii (Etyka zawodu psychologa. Nowe wydanie, 2019, WN PWN, współautorzy: B. Chyrowicz, Z. Toeplitz, M. Toeplitz-Winiewska).

Jest redaktorem naczelnym kwartalnika PAN Nauka oraz serii wydawniczych: Wykłady z psychologii (WN Scholar), Nowe tendencje w psychologii (WN PWN).

Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Narodowej. Wyróżniony przez Rektora UAM Medalem „Homini Vere Academico”, a przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Medalem „Zasłużony dla polskiej psychologii”. Czasopismo „Charaktery. Magazyn Psychologiczny” wyróżniło go nagrodą specjalną „Teofrast Superstar”. Uhonorowany Medalem: „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”.

Zobacz profil
name
Dariusz Doliński
Prof. dr hab.
Zobacz profil
name
Piotr K. Oleś
Prof. dr hab.
Zobacz profil
background
Zobacz także
O psychologii i psychologach
Zobacz więcej
background