Depresja u mężczyzn – objawy, etiologia, zapobieganie, pomoc
Opis i cel szkolenia

Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką depresji u mężczyzn. Problematyka ta była przez wiele lat pomijana, mimo że to właśnie w grupie mężczyzn liczba samobójstw dokonanych jest o wiele większa niż wśród kobiet. Biorąc pod uwagę zależność między depresją a zachowaniami samobójczymi, ta dysproporcja (na przykład w Polsce mężczyźni umierają średnio 5 razy częściej w wyniku samobójstwa niż kobiety) zasługuje na szczególną uwagę. Wielu Autorów podkreśla fakt, iż jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest odrębność objawów depresji występującej u mężczyzn, co przyczynia się do jej niedostatecznego diagnozowania przez specjalistów, otoczenie osób chorych i ich samych. Proces taki prowadzić może do zaostrzenia objawów, a potem ich dramatycznej często ekspresji.

Powyższe obserwacje spowodowały, że problematyce specyfiki depresji u mężczyzn poświęca się obecnie coraz więcej miejsca, powstały również narzędzia do jej badania.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jakie objawy mogą wskazywać na występowanie „męskiej” depresji, czym różnią się one od objawów depresji u kobiet, jak diagnozować depresję u mężczyzn,  jak jej zapobiegać oraz jak żyć z depresyjnym mężczyzną.

Poziom zaawansowania: 3/5

685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791842 godziny 53 minut
PLN 99.00
background
Odbiorcy szkolenia
  • Szkolenie prowadzone będzie w formule online i jest przeznaczone dla psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów oraz lekarzy medycyny rodzinnej.

Prowadzący
name
Jan Chodkiewicz
Dr

Doktor habilitowany psychologii, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od ponad 25 lat łączy pracę naukową z prowadzeniem psychoterapii. Pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii w Instytucie Psychologii UŁ. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu, problematyce depresji u mężczyzn oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź, 2012 oraz Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu, Warszawa, 2020), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Kierownik i uczestnik grantów oraz projektów, m.in. PARPA i NCBiR Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.

Zobacz profil
Program
17:00 - 17:30
Syndrom męskiej depresji, jej objawy, przebieg i możliwe powikłania

17:30 - 18:00
Depresja u mężczyzn a depresja u kobiet

18:00 - 18:30
Metody diagnozy depresji u mężczyzn (prezentacja narzędzi)

18:30 - 19:00
Źródła depresji u mężczyzn

19:30 - 19:30
Zapobieganie depresji i pomoc osobom nią dotkniętym − jak dotrzeć do depresyjnego mężczyzny (dyskusja z uczestnikami, odpowiadanie na pytania)

19:30 - 20:00
Zapobieganie depresji i pomoc osobom nią dotkniętym − jak dotrzeć do depresyjnego mężczyzny

Dyskusja z uczestnikami, odpowiadanie na pytania

background
background