Pewuenowskie wykłady. Podstawy metodologii badań psychologicznych. Pakiet 10h wykładów
Opis
Pewuenowskie wykłady z podstaw metodologii badań psychologicznych to uzupełnienie kultowego już podręcznika Metodologia badań psychologicznych Jerzego M. Brzezińskiego. To materiał opracowany z myślą o studentach psychologii i pedagogiki, którzy przygotowują się do egzaminu z metodologii. Wykłady pozwalają na odświeżenie zdobytego w ciągu semestru materiału lub wysłuchanie wykładu na temat zagadnień, których opanowanie sprawiło studentowi trudności.
Profesor Jerzy Brzeziński barwnie, na licznych przykładach (ale bez jednego wzoru!) objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące metodologii prowadzenia badań psychologicznych. Każdy wykład poświęcony jest innej kwestii, jednak w kolejnych filmach Profesor nawiązuje do treści omówionych podczas wykładów wcześniejszych.
Kupując cały pakiet 10 wykładów otrzymujesz rabat w wysokości 20%.
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F7918410 godzin 30 minut
PLN 312.00
background
Zapowiedź
Prowadzący
name
Jerzy Marian Brzeziński
Prof.

Jerzy Marian Brzeziński (ur. 1947 w Pelplinie), czł. rzecz. PAN, prof. zwycz. na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu (b. dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM i b. dyrektor Instytutu Psychologii UAM). Był też zatrudniony  w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Warszawa, Wrocław). Był członkiem Prezydium PAN i przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału I PAN, a także członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz Komitetu Etyki w Nauce PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wypromował 12 doktorów.

Jest autorem i redaktorem naukowym wielu prac z zakresu metodologii (w tym: Metodologia badań psychologicznych. Nowe wydanie, 2019, WN PWN – ponad 1100 cytowań wg bazy Google Scholar, Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, 2008, WN Scholar, Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych, 1984, WN PWN – wspólnie z R. Stachowskim, Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. Polska adaptacja, standaryzacja, normalizacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej, 1998, WN PWN – red. nauk. wspólnie z E. Hornowską) psychometrii, diagnostyki psychologicznej, zastosowań metod statystycznych w badaniach społecznych, naukoznawstwa, idei uniwersytetu oraz etyki zawodu psychologii (Etyka zawodu psychologa. Nowe wydanie, 2019, WN PWN, współautorzy: B. Chyrowicz, Z. Toeplitz, M. Toeplitz-Winiewska).

Jest redaktorem naczelnym kwartalnika PAN Nauka oraz serii wydawniczych: Wykłady z psychologii (WN Scholar), Nowe tendencje w psychologii (WN PWN).

Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Narodowej. Wyróżniony przez Rektora UAM Medalem „Homini Vere Academico”, a przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Medalem „Zasłużony dla polskiej psychologii”. Czasopismo „Charaktery. Magazyn Psychologiczny” wyróżniło go nagrodą specjalną „Teofrast Superstar”. Uhonorowany Medalem: „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”.

Zobacz profil
background
Studiuj metodologię z Profesorem Jerzym M. Brzezińskim!

Pewuenowskie wykłady z podstaw metodologii badań psychologicznych to uzupełnienie kultowego już podręcznika Metodologia badań psychologicznych Jerzego M. Brzezińskiego. To materiał opracowany z myślą o studentach psychologii i pedagogiki, którzy przygotowują się do egzaminu z metodologii. Wykłady pozwalają na odświeżenie zdobytego w ciągu semestru materiału lub wysłuchanie wykładu na temat zagadnień, których opanowanie sprawiło studentowi trudności.
Profesor Jerzy Brzeziński barwnie, na licznych przykładach (ale bez jednego wzoru!) objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące metodologii prowadzenia badań psychologicznych.
Każdy wykład poświęcony jest innej kwestii, jednak w kolejnych filmach Profesor nawiązuje do treści omówionych podczas wykładów wcześniejszych. Student może zatem korzystać z Wykładów na dwa sposoby: uzyskać dostęp do wykładu na temat, który szczególnie go interesuje, lub wykupić dostęp do całości w promocyjnej cenie (2 wykłady gratis!), co rekomendujemy.

background