Zaburzenia eksternalizacyjne
Strategie pomocy dziecku w szkole i w domu.
Cel szkolenia

Czy borykasz się z problemem agresji wśród uczniów? Czy wśród Twoich uczniów zdarzają się osoby wyjątkowo często uwikłane w konflikty z rówieśnikami, kadrą pedagogiczną? Czy masz kłopot z zadbaniem o atmosferę koncentracji i współpracy podczas lekcji? Czy potrafisz odróżnić zaburzenia behawioralne od problemów wychowawczych?

Zaburzenia eksternalizacyjne zwane są inaczej zaburzeniami behawioralnymi, zachowania, kontroli impulsów lub destrukcyjnymi. Problemy, jakich doświadcza dziecko lub adolescent, manifestują się poprzez lekceważenie norm, wchodzenie w otwarte konflikty, trudności z przystosowaniem się do obowiązujących w grupie zasad. Z tego powodu odbierane są jako trudne także dla otoczenia. Stanowią też wyzwanie dla profesjonalistów udzielających pomocy.

Uczestnicy szkolenia zdobędą narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi zaburzeń eksternalizacyjnych. Dowiedzą się, jak prawidłowo diagnozować, jak skutecznie podejmować działania terapeutyczne oraz jak wspierać dzieci i młodzież doświadczających zaburzeń behawioralnych w środowisku domowym i szkolnym.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, pedagogów i psychoterapeutów posiadających podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzeń zachowania. Wraz z dostępem do szkolenia, uczestnicy otrzymają także dodatkowy materiał VOD „Zaburzenia eksternalizacyjne w okresie dzieciństwa i adolescencji – wprowadzenie” umożliwiający uporządkowanie wiedzy.

Poziom szkolenia

Zakres szkolenia wymaga od uczestników podstawowej wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzeń zachowania.

685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791841 godzina 23 minut
PLN 99.00
background
Podczas szkolenia uczestnicy:
  • Poszerzą wiedzę w zakresie typologii zaburzeń behawioralnych dzieci i młodzieży oraz ich obrazu klinicznego.

  • Zdobędą wiedzę pozwalającą na rozróżnienie zachowań normatywnych, wynikających z trajektorii rozwoju dziecka, od zachowań wskazujących na występowanie zaburzeń.

  • Zapoznają się z patomechanizmem zaburzeń eksternalizacyjnych, modelami wyjaśniającymi możliwy przebieg rozwoju zaburzeń zachowania oraz rokowaniem.

  • Poznają modele diagnozy zaburzeń eksternalizacyjnych i dostępne narzędzia diagnostyczne.

  • Poszerzą wiedzę na temat wzorców przeżywania oraz procesów poznawczych u dzieci doświadczających zaburzeń zachowania. Dowiedzą się w jaki sposób trafnie rozpoznawać potrzeby dziecka doświadczającego problemów behawioralnych.

  • Zapoznają się z zagadnieniem agresji wśród dzieci i młodzieży. Zdobędą umiejętności różnicowania zachowań agresywnych o charakterze normatywnym i nieprawidłowym.

  • Nauczą się prawidłowego zaplanowania celów pracy terapeutycznej oraz strategii pracy z dzieckiem/adolescentem. Poznają techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem/adolescentem przejawiającym zachowania wskazujące na występowanie zaburzeń eksternalizacyjnych.

  • Zdobędą pogłębioną wiedzę na temat technik prawidłowego wspierania dziecka w środowisku domowym i szkolny

Prelegent
name
Maciej Żerdziński
Dr n. med.

Dr n. med. Maciej Żerdziński jest specjalistą psychiatrą i ordynatorem II Oddziału Psychiatrii w katowickim Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą problematyką zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i schorzeń im pokrewnych, zaburzeń afektywnych oraz lękowych. Obok codziennej pracy klinicznej z Pacjentem, jest autorem licznych publikacji, poradników, wystąpień i warsztatów terapeutycznych oraz recenzentem „Psychiatrii Polskiej” i „Psychiatry”. Dr Żerdziński jest też twórcą konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej OCD (do tej pory, wraz ze swoim zespołem, zorganizował 3 ogólnopolskie edycje). Pewnym podsumowaniem działań naukowo-dydaktycznych Autora jest obszerna monografia „Natręctwa” (Termedia, 2018).

Obok pracy lekarza psychiatry, Maciej Żerdziński jest również pisarzem literatury science-fiction (m.in. Opuścić Los Raques, Imperium Hiacyntów). W swojej twórczości literackiej, często podejmuje temat osób cierpiących psychicznie, które muszą sprostać tak bardzo obcej im rzeczywistości.

Zobacz profil
Program
00:00 - 00:15
Jakie są czynniki ryzyka i czynniki ochronne występowania zaburzeń behawioralnych? Jakie modele wyjaśniają jego przebieg?

00:15 - 00:30
Co czuje, przeżywa, w jaki sposób myśli dziecko doświadczające zaburzeń behawioralnych? Jak prawidłowo rozpoznać potrzeby dziecka, które kryją się za trudnym zachowaniem?

00:30 - 00:45
Jakie są dostępne modele diagnozy zaburzeń zachowania? Jakimi narzędziami może się posłużyć diagnosta?

00:45 - 01:00
Jak prawidłowo definiować cele terapeutyczne w pracy z dzieckiem doświadczającym zaburzeń zachowania? Jak planować strategię pracy terapeutycznej?

01:00 - 01:15
Jakie techniki terapeutyczne może wdrożyć profesjonalista, by przerwać cykl destrukcyjnych zachowań?

01:15 - 01:27
Na czym polega tzw. pułapka stosowania kar? Jakiego rodzaju oddziaływania będą skuteczniejsze od stosowania kary?

background
Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, pedagogów i psychoterapeutów posiadających podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzeń zachowania. Wraz z dostępem do szkolenia, uczestnicy otrzymają także dodatkowy materiał VOD „Zaburzenia eksternalizacyjne w okresie dzieciństwa i adolescencji – wprowadzenie” umożliwiający uporządkowanie wiedzy.

Poziom szkolenia:
Zakres szkolenia wymaga od uczestników podstawowej wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzeń zachowania.

Opinie uczestników
Zdjęcia
background