background
Maciej Żerdziński
DR N. MED.
Maciej Żerdziński
Specjalista:

Psychiatria

Dr n. med. Maciej Żerdziński jest specjalistą psychiatrą i ordynatorem II Oddziału Psychiatrii w katowickim Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą problematyką zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i schorzeń im pokrewnych, zaburzeń afektywnych oraz lękowych. Obok codziennej pracy klinicznej z Pacjentem, jest autorem licznych publikacji, poradników, wystąpień i warsztatów terapeutycznych oraz recenzentem „Psychiatrii Polskiej” i „Psychiatry”. Dr Żerdziński jest też twórcą konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej OCD (do tej pory, wraz ze swoim zespołem, zorganizował 3 ogólnopolskie edycje). Pewnym podsumowaniem działań naukowo-dydaktycznych Autora jest obszerna monografia „Natręctwa” (Termedia, 2018).

Obok pracy lekarza psychiatry, Maciej Żerdziński jest również pisarzem literatury science-fiction (m.in. Opuścić Los Raques, Imperium Hiacyntów). W swojej twórczości literackiej, często podejmuje temat osób cierpiących psychicznie, które muszą sprostać tak bardzo obcej im rzeczywistości.

Wydarzenia tego prelegenta
Nadchodzące
Archiwalne