background
Iwona Grzegorzewska
PROF. UZ DR HAB
Iwona Grzegorzewska
Specjalista:

Psychologia kliniczna

Psycholog,  specjalność: psychologia kliniczna, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju, z-ca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z uzależnieniami, psychopatologią rozwojową i psychologią kliniczną dzieci i młodzieży. Jest autorką i współautorką wielu publikacji w tym obszarze, m.in. Odporność psychiczna dzieci alkoholików, Dzieci alkoholików w perspektywie klinicznej i rozwojowej czy Uzależnienia behawioralne. Jest też współredaktorką pierwszego w Polsce podręcznika Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (PWN, 2020). Oprócz pracy naukowej pracuje także jako psycholog – praktyk udzielając pomocy psychologicznej dzieciom, nastolatkom i ich rodzicom oraz jako biegły sądowy w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich.

Wydarzenia tego prelegenta
Nadchodzące
Archiwalne