OCD i zaburzenia pokrewne
Symptomatologia w kontekście wypracowania najlepszej metody leczenia psychologicznego
Cel szkolenia

Zespół natręctw to zaburzenie, które często wymaga interdyscyplinarnego podejścia terapeutycznego. Dr Maciej Żerdziński kieruje pracą zespołów psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów zajmujących się leczeniem pacjentów z OCD. Szkolenie poprowadził wraz ze swoją współpracowniczką, psychologiem Angeliką Gros. Praktyczne warsztaty przeznaczone były dla psychologów i psychoterapeutów pracujących z pacjentami z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, zarówno indywidualnie, jak i w zespołach medycznych. Warsztat przeznaczony był dla uczestników posiadających już podstawową wiedzę na temat OCD. Dzięki małej, kilkunastoosobowej grupie każdy uczestnik miał możliwość przedyskutowania przypadków z własnej praktyki zawodowej czy zadać nurtujące go pytania.

090893E9-6BFB-4FE6-8A34-F527553D3EF410.06.2021
E41A7F00-9919-40A1-82C7-58888830DEB608:50
59B2617A-79CB-4989-BBB0-F70B64CF4B13Online
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791844h 25 min.
background
Uczestnicy zyskali pogłębioną wiedzę na temat:
  • Błędnego koła OCD oraz specyfiki postaw i zachowań pacjentów

  • Często pomijanego w pracy terapeutycznej zagadnienia wglądu pacjenta i krytycyzmu wobec własnych objawów. Prowadzący scharakteryzuje cechy powiązane z wglądem, takie jak anankastyczność, paranoiczność, depresyjność i narcystyczność

  • Miejsca OCD w najnowszych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych oraz konsekwencji wprowadzonych zmian dla pracy terapeutycznej

  • Problemu lęku w funkcjonowaniu pacjentów z zespołem natręctw

  • Emocjonalności osób doświadczających OCD – w kontekście przeżywania rozczarowania, nieufności, wrogości oraz złości, a także funkcjonowania pacjentów w relacjach interpersonalnych. Psychologicznych funkcji OCD oraz zagadnień związanych ze współchorobowością

  • Psychologicznych funkcji OCD oraz zagadnień związanych ze współchorobowością

  • Dostępnych metod diagnozowania zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego oraz procedury doboru najlepszych metod diagnostycznych

  • Planowania pracy terapeutycznej przez psychologa, psychoterapeutę oraz w zespołach interdyscyplinarnych. Poruszony zostanie także problem komplementarności oddziaływań psychologa/psychoterapeuty i psychiatry, a także możliwości unikania nieporozumień oraz porażek terapeutycznych

  • Farmakoterapii osób doświadczających OCD. Prelegent przedstawi podstawowe informacje na temat działania leków stosowanych w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym, a także zależności pomiędzy farmako- i psychoterapią OCD

  • Wyzwań w codziennej pracy klinicznej z pacjentami o osobowości anankastycznej oraz związków pomiędzy osobowością anankastyczną a doświadczaniem objawów OCD

Obejrzyj zapowiedź
Eksperci
name
Maciej Żerdziński
Dr n. med.

Dr n. med. Maciej Żerdziński jest specjalistą psychiatrą i ordynatorem II Oddziału Psychiatrii w katowickim Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą problematyką zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i schorzeń im pokrewnych, zaburzeń afektywnych oraz lękowych. Obok codziennej pracy klinicznej z Pacjentem, jest autorem licznych publikacji, poradników, wystąpień i warsztatów terapeutycznych oraz recenzentem „Psychiatrii Polskiej” i „Psychiatry”. Dr Żerdziński jest też twórcą konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej OCD (do tej pory, wraz ze swoim zespołem, zorganizował 3 ogólnopolskie edycje). Pewnym podsumowaniem działań naukowo-dydaktycznych Autora jest obszerna monografia „Natręctwa” (Termedia, 2018).

Obok pracy lekarza psychiatry, Maciej Żerdziński jest również pisarzem literatury science-fiction (m.in. Opuścić Los Raques, Imperium Hiacyntów). W swojej twórczości literackiej, często podejmuje temat osób cierpiących psychicznie, które muszą sprostać tak bardzo obcej im rzeczywistości.

Zobacz profil
Program szkolenia
08:50 - 09:00
Powitanie uczestników

09:00 - 10:30
Blok I: Zespół natręctw i zaburzenia mu pokrewne

> OCD – etiopatogeneza i symptomatologia, współchorobowość
> Miejsce OCD w najnowszych wydaniach klasyfikacji zaburzeń psychicznych oraz konsekwencje wprowadzonych zmian dla pracy terapeutycznej
> Diagnoza OCD – przegląd dostępnych metod diagnostycznych oraz procedura doboru najlepszej metody
> Błędne koło OCD. Specyfika postaw i zachowań pacjentów
> Krytycyzm pacjenta wobec własnych objawów, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów doświadczających natręctw na tle urojeniowym
> Problem lęku w funkcjonowaniu pacjentów z zespołem natręctw
> Emocjonalność osób doświadczających OCD
> Planowanie pracy terapeutycznej przez psychologa, psychoterapeutę oraz w zespołach interdyscyplinarnych
> Farmakoterapia osób doświadczających OCD

00:00 - 12:15
Blok II: Prezentacja przypadków osób cierpiących na OCD i zaburzenia pokrewne, o nietypowym przebiegu i oporne na leczenie

> Analiza symptomów, przebiegu zaburzenia, procedury diagnostycznej oraz kierunków podjętych oddziaływań terapeutycznych
> Wspólne wypracowanie planu oddziaływań terapeutycznych – zarówno w pracy indywidualnej, jak i w interdyscyplinarnym zespole
> Analiza możliwości zoptymalizowania współpracy pomiędzy psychologami/psychoterapeutami a psychiatrami i innymi specjalistami

12:30 - 13:15
Blok III: Dyskusja, pytania uczestników, możliwość sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia

background
background