Od lęku, przez ból, ku paranoi
Diagnostyka i analiza przypadków w kontekście specyfiki postaw oraz poziomu wglądu
Cel szkolenia

Wiedza na temat zaburzeń lękowych, niezbędna do podejmowania skutecznych interwencji wobec Pacjentów, wykracza poza klasyfikacje zaburzeń i treści dostępne w podręcznikach. Zamknięcie problematyki lęku w sztywne ramy konkretnej podgrupy klasyfikacyjnej jest wysoce teoretyczne, tym samym wydaje się nad wyraz sztuczne, nieprzystające do problemów, z którymi spotykamy się w praktyce pomocowej. Problematyka lęku jest przecież niesłychanie szeroka, nierzadko skryta i dynamiczna. Celem szkolenia było dostarczenie Uczestnikom wiedzy o klinicznych fenomenach lęku w ujęciu szerszym niż dostępne w klasyfikacjach. Uczestnicy uzyskali pogłębioną wiedzę na temat:

  • Lęku jako mechanizmu napędowego dominujących symptomów, których doświadcza Pacjent. Prelegent przedstawił zasady identyfikowania lęku jako podłoża zaburzeń psychicznych oraz możliwych błędów w procesie diagnozy stanów lękowych.
  • Problematyki wglądu oraz krytycyzmu Pacjenta wobec własnych zaburzeń lękowych oraz różnic osobowościowych między Pacjentami o różnym poziomie wglądu. Poruszony został także problem wglądu u Pacjentów z objawami wytwórczymi.
  • Lęku w typowych i nietypowych manifestacjach: jako objawu klasycznie nerwicowego, a zarazem potrafiącego indukować przekonania i postawy urojeniowe. Omówione zostały czynniki sprzyjające wystąpieniu objawów wytwórczych, „upsychotycznieniu się” zaburzenia.
  • Paranoiczności (od wielu lat, termin niemal zupełnie ignorowany w europejskiej klasyfikacji medycznej, tym samym i w naszej codzienności klinicznej), narcystyczności oraz anankastyczności. Wiele tych zagadnień bezpośrednio odniosło się do specyfiki zaburzeń psychicznych w dobie pandemii SARS-CoV-2 (co dotyczy między innymi postawy względem szczepienia) – wiedza zdobyta podczas szkolenia pomogła w ich trafnej interpretacji.
  • Bólu psychogennego oraz związków leku z bólem. Zaburzenia te są potężnym wyzwaniem diagnostyczno-terapeutycznym, wymagającym interdyscyplinarnego podejścia i trudnym w leczeniu.

Podczas szkolenia nie były powtarzane treści znane Uczestnikom z klasyfikacji czy podręczników. Prelegent omówił poszczególne zagadnienia, odwołując się do historii Pacjentów. Uczestnicy szkolenia mogli z pomocą Prelegenta zaplanować proces diagnostyczno-terapeutyczny, a także elementy pracy nad wglądem, zwłaszcza w kontekście dekompensacji psychotycznych oraz depresyjnych.

090893E9-6BFB-4FE6-8A34-F527553D3EF416.02.2022
E41A7F00-9919-40A1-82C7-58888830DEB618:00
59B2617A-79CB-4989-BBB0-F70B64CF4B13Online
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791848923
background
Prelegent
name
Maciej Żerdziński
Dr n. med.

Dr n. med. Maciej Żerdziński jest specjalistą psychiatrą i ordynatorem II Oddziału Psychiatrii w katowickim Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą problematyką zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i schorzeń im pokrewnych, zaburzeń afektywnych oraz lękowych. Obok codziennej pracy klinicznej z Pacjentem, jest autorem licznych publikacji, poradników, wystąpień i warsztatów terapeutycznych oraz recenzentem „Psychiatrii Polskiej” i „Psychiatry”. Dr Żerdziński jest też twórcą konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej OCD (do tej pory, wraz ze swoim zespołem, zorganizował 3 ogólnopolskie edycje). Pewnym podsumowaniem działań naukowo-dydaktycznych Autora jest obszerna monografia „Natręctwa” (Termedia, 2018).

Obok pracy lekarza psychiatry, Maciej Żerdziński jest również pisarzem literatury science-fiction (m.in. Opuścić Los Raques, Imperium Hiacyntów). W swojej twórczości literackiej, często podejmuje temat osób cierpiących psychicznie, które muszą sprostać tak bardzo obcej im rzeczywistości.

Zobacz profil
Program
00:00 - 00:30
WPROWADZENIE

- Lęk jako podłoże doświadczanych przez Pacjenta objawów. Identyfikowanie lęku jako mechanizmu napędowego dominujących symptomów.
- Ból psychogenny. Dlaczego wymaga tak rozległej wiedzy i dlaczego tak trudno go leczyć? Jaki ma związek z lękiem?
- Paranoja. Kiedy lęk prowadzi do objawów wytwórczych.

00:30 - 02:00
PREZENTACJA WYBRANYCH HISTORII PACJENTÓW CIERPIĄCYCH Z POWODU LĘKU, PARANOI I BÓLU PSYCHOGENNEGO

- Zasady identyfikacji lęku jako podłoża zaburzeń psychicznych. Jak unikać pomyłek diagnostycznych?
- Kiedy ból występuje bez medycznej przyczyny. Jak planować pracę diagnostyczną i terapeutyczną?
- Lęk a paranoja – kiedy lęk indukuje objawy urojeniowe.
- Czy Pacjenci doświadczający lęku różnią się poziomem wglądu? Od czego zależą różnice? Jak pracować nad wglądem Pacjentów z objawami psychotycznymi?

02:20 - 02:28
SESJA Q&A

background
Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane było do osób pracujących z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń i chorób psychicznych. Potrzeby Pacjentów daleko wykraczają poza farmakoterapię, którą zasadniczo prowadzi specjalista psychiatra lub lekarz rezydent będący w trakcie specjalizacji. Obok nich, w proces terapii pacjenta zaangażowane są również inne osoby świadczące usługi psychiatryczne, których kompetencje oraz udział w procesie terapeutycznym są często niedoceniane. Grupa docelowa szkolenia: psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, lekarz POZ, inne specjalizacje medyczne zainteresowane tematem.

Osoby te odgrywają istotną rolę w procesie leczenia, a jednak rzadko mają możliwość bezpośredniej, partnerskiej współpracy z lekarzem psychiatrą. Uzyskana podczas szkolenia wiedza pozwoliła adekwatniej komunikować się z Pacjentem i wypracować możliwie skuteczne interwencje psychoterapeutyczne.

background